WOOD

挪威森林系列

本來生活

設計靈感

WOOD是自然恩賜給人類的一份珍貴禮物。將原木的本色和紋理真實再現于家中,讓人仿佛聞到來自山林溪流的味道。

挪威森林(WOOD)-木紋磚-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷磚

挪威森林(WOOD)-木紋磚-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷磚

挪威森林(WOOD)-木紋磚-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷磚

挪威森林(WOOD)-木紋磚-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷磚

  1. 16.5 X 16.5cm
  2. 16.5 X 100cm
挪威森林(WOOD)-木紋磚-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷磚
挪威森林(WOOD)-木紋磚-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷磚
挪威森林(WOOD)-木紋磚-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷磚
奖多多彩票首页