I MARMI LA FAENZA

云石系列

純凈生活

設計靈感

靈感源于意大利最負盛名的卡拉卡塔白色大理石,行云流水般的天然紋理讓人仿佛置身于水墨畫的寫意之中。

云石(I MARMI LA FAENZA)-石紋磚-大理石瓷磚-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷磚

云石(I MARMI LA FAENZA)-石紋磚-大理石瓷磚-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷磚

云石(I MARMI LA FAENZA)-石紋磚-大理石瓷磚-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷磚

云石(I MARMI LA FAENZA)-石紋磚-大理石瓷磚-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷磚

  1. 60 X 60cm
  2. 60 X 120cm
云石(I MARMI LA FAENZA)-石紋磚-大理石瓷磚-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷磚
云石(I MARMI LA FAENZA)-石紋磚-大理石瓷磚-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷磚
奖多多彩票首页